AVÍS LEGAL


 1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.gescobert.es , està registrat a favor de Gescobert Correduría de Seguros S.L., proveïda del C.I.F. B-59191296, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid (Tomo 41.523, Folio 113, vuelto Hoja B-10.466, inscripció 25ª) i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs amb la clau nº J-336. GESCOBERT CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. té concertada una pòlissa de responsabilitat civil professional i disposa de la suficient capacitat financera per a l’exercici de la seva activitat en els termes exigits per la Llei 26/2006.

  Domicili social: C/ Venezuela, 105 2º 1ª – 08019 – Barcelona
  Telèfon de contacte +34 902 500 555
  Direcció de correu electrònic gescobert@gescobert.es.

 2. Propietat intel·lectual del web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Gescobert Correduría de Seguros, S.L., i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Gescobert Correduría de Seguros, S.L.. D’igual manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

 3. Contingut del web i enllaços. Gescobert Correduría de Seguros, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina www.gescobert.es.

  La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí. En caso que Gescobert Correduría de Seguros, S.L. tingués coneixement efectiu que la activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pugui lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en la major brevetat possible.

 4. Intercanvi o difusió d’informació. Gescobert Correduría de Seguros, S.L. declina tota la responsabilitat derivada de l’intercanvio d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors d’edat puguin fer d’ella en caso que els continguts a què tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

 5. Actualització i modificació de la pàgina web. Gescobert Correduría de Seguros, S.L. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

 6. Indicacions sobre aspectes tècnics. Gescobert Correduría de Seguros, S.L. no assumeix responsabilitat alguna derivada de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control.
  Des de Gescobert Correduría de Seguros, S.L. no es garanteix la absència de virus i altres elements que puguin causar danys als sistemes informàtics, als documents electrònics o als fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius. Tant mateix, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.

 7. Tractament de dades de l’usuari.

  Legitimació

  D’acord amb el regulat per l’art 6.1 a) del RGPD (UE), quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant el formulari de contacte exposat al web o a través de l’enviament del seu CV, està autoritzant expressament a Gescobert Correduría de Seguros, S.L al tractament de les seves dades personals. Aquestes dades passaran a formar part de la base de dades de Gescobert Correduría de Seguros, S.L a la qual s’aplicaran totes les mesures de seguretat, necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades d’acord amb l’establert en la normativa vigent RGPD (UE) 2016/679 i per la L.O3/2018 del 5 de desembre.

LES FINALITATS DE TRACTAMENT DE DADES SERAN LES SEGÜENTS:

 • Permetre el registre al lloc web per accedir a seccions específiques del lloc web i per proporcionar i gestionar els diversos serveis oferts.

 • Respondre a les sol·licituds dels usuaris en relació amb els productes i serveis de Gescobert Correduría de Seguros, S.L.

 • Efectuar per vostè tots els tràmits administratius, com per exemple: baixes o inclusions d’assegurats, canvis de número de compte, canvis de domicili, etc.

 • Resoldre-li totes les consultes sobre la seva pòlissa.

 • Oferir-li assessorament especialitzat: li aconsellem sobre els millors metges, especialistes, cirurgians, etc.

 • Tramitar-li totes les autoritzacions de les companyies que les sol·licitin els metges, clíniques o hospitals.

 • Prèvia obtenció del consentiment de l’usuari, dur a terme activitats de comercialització, tals com l’enviament de material promocional i publicitari en relació amb Gescobert Correduría de Seguros, S.L.

 • Permetre als usuaris publicar el seu propi contingut directament en el lloc web o en llocs web gestionats de forma independent per tercers amb els quals Gescobert Correduría de Seguros, S.L ha completat acords en aquest sentit, tals com, a mode d’exemple, però no limitat a, xarxes socials com Facebook, Twitter, etc. (en endavant, “Xarxes Socials”).

 • Incloure el seu CV al nostre fitxer de candidats per gestionar la seva participació en futurs processos de selecció.

Gescobert Correduría de Seguros, S.L no cedirà o comunicarà a tercers les dades recaptades sense previ consentiment exprés de l’usuari, excepte en cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l’usuari ens hagi sol·licitat.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, i de la seva exactitud i pertinença, reservant-se Gescobert Correduría de Seguros, S.L el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, inadequades, inexactes, sense perjudici de les demés accions que procedeixin en Dret.

MÈTODES DE TRACTAMENT DE DADES

El processament de dades personals es realitza utilitzant eines automatitzades (per exemple, utilitzant procediments electrònics i medis d’emmagatzematge) i / o manualment (per exemple, en paper) durant el temps estrictament necessari per aconseguir els fins per als quals es van recopilar les dades i, en qualsevol cas, de conformitat amb la normativa vigent. En relació a l’esmentat processament, Gescobert Correduría de Seguros, S.L. ha pres les mesures de seguretat exigides por llei, per garantir la integritat i confidencialitat de les dades.

TIPUS I FONTS DE DADES PROCESSADES

1) Dades de navegació

En principi, es possible navegar pel lloc web sense haver de proporcionar cap dada personal. El lloc web està dividit en seccions separades, algunes de las quals poden requerir l’ingrés de dades, mentre que en altres no serà necessari.

Els sistemes informàtics i els procediments de software utilitzats per operar en aquest lloc web adquireixen, com a part del seu funcionament normal, certa informació personal que es transmet implícitament en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

Aquesta informació, per la seva naturalesa, pot, a través de la associació i el processament de dades en poder de tercers, permetre que usuaris / visitants siguin identificats (per exemple, a través de la seva direcció IP, noms de domini de computadora utilitzats per connectar-se al lloc web, etc.).

Aquesta informació s’utilitza principalment per elaborar informació estadística, verificar el correcte funcionament del lloc web i fer que la navegació sigui més eficient.

Les dades de contacto web esmentades no es conserven després del processament, excepte quan sigui necessari per a la investigació de qualsevol delicte informàtic contra el lloc web.

Cap dada derivada del servei web serà comunicada o disseminada a tercers no autoritzats

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Gescobert Correduría de Seguros, S.L no realitza transferències internacionals de dades a països localitzats fora de la Unió Europea.

DRET DELS AFECTATS

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i demés reconeguts per Llei, dirigint-se per escrit a Gescobert Correduría de Seguros, S.L Responsable de tractament, ubicat a la direcció facilitada a la capçalera o a través de l’email protecciondedatos@gescobert.es
Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a la mateixa, C/Jorge Juan, nº 6, 28001 – Madrid, o a través del web: https://www.agpd.es.

Els fitxers de dades es conservaran durant terminis exigits per Llei. Les dades personals seran mantingudes de tal forma que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals.

 1. Legislació i jurisdicció aplicable.

  Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en esta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola.