POLÍTICA DE PRIVACITAT


L’objectiu d’aquesta Política de Privacitat és descriure la gestió d’aquest lloc web en què respecta al processament de les dades personals dels seus usuaris, en compliment del regulat pel Reglament UE 2016/679, per a aquells que es connecten al lloc web corporatiu de GESCOBERT CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L , a la direcció www.gescobert.es
Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.gescobert.es , està registrat a favor de Gescobert Correduría de Seguros S.L. (GESCOBERT), proveïda del C.I.F. B-59191296, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid (Tomo 41.523, Folio 113, vuelto Hoja B-10.466, inscripció 25ª) i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs amb la clau nº J-336. GESCOBERT CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. té concertada una pòlissa de responsabilitat civil professional i disposa de la suficient capacitat financera per a l’exercici de la seva activitat en els termes exigits per la Llei 26/2006.

Domicili Venezuela, 105 2º 1ª – 08019 – Barcelona
Telèfon de contacte +34 902 500 555
Direcció de correu electrònic gescobert@gescobert.es

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

A continuació, s’enumeren les finalitats del processament de dades personals que es gestionen a través d’aquesta pàgina web i que és facilitada pels usuaris a través de formularis en línia, xarxes socials o adquirits automàticament durant la navegació.
Les finalitats del tractament de dades personals són:

 1. Millorar i personalitzar l’experiència de l’usuari del lloc web.
 2. Permetre el registre en el lloc web per accedir a seccions específiques del lloc web i per proporcionar i gestionar els diversos serveis oferts.
 3. Amb previ consentiment, dur a terme activitats de comercialització tals com l’enviament de material promocional i publicitari en relació amb els serveis de GESCOBERT, també per correu electrònic, i via telefònica.
 4. Respondre les consultes remeses pels usuaris a través dels nostres formularis i correus electrònics de contacte.
 5. Gestionar la participació dels usuaris interessats en els nostres processos de selecció, a través del tractament de les dades curriculars que ens envien els candidats.

Es poden proporcionar avisos informatius específics addicionals i publicar-los eventualment en el lloc web en relació amb operacions concretes que impliquen la provisió de dades personals específiques (per exemple, en el cas d’esdeveniments o campanyes especials, concursos, etc.).

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

GESCOBERT no realitza transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea.

MÈTODES DE TRACTAMENT DE DADES

El processament de dades personals es realitza utilitzant eines automatitzades (per exemple, utilitzant procediments electrònics i mitjans d’emmagatzematge) i / o manualment (per exemple, en paper) durant el temps estrictament necessari per aconseguir els fins per als quals es van recopilar les dades i, en qualsevol cas, de conformitat amb la normativa vigent. En relació amb l’esmentat processament, GESCOBERT ha pres les mesures de seguretat exigides per llei, per tal de garantir la integritat i confidencialitat de les dades.

TIPUS I FONTS DE DADES PROCESSADES

 1. Dades de navegació

  En principi, es possible navegar pel lloc web sense haver de proporcionar cap dada personal. El lloc web està dividit en seccions separades, algunes de las quals poden requerir l’ingrés de dades, mentre que en altres no serà necessari.
  Els sistemes informàtics i els procediments de software utilitzats per operar en aquest lloc web adquireixen, com a part del seu funcionament normal, certa informació personal que es transmet implícitament en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.
  Aquesta informació, per la seva naturalesa, pot, a través de l’associació i el processament de dades en poder de tercers, permetre que usuaris / visitants siguin identificats (per exemple, a través de la seva direcció IP, nombres de domini de computadora utilitzats per connectar-se al lloc web, etc.).
  Aquesta informació s’utilitza principalment per elaborar informació estadística, verificar el correcte funcionament del lloc web i fer que la navegació sigui més eficient.
  Les dades esmentades de contacte web no es conserven després del processament, excepte quan sigui necessari per a la investigació de qualsevol delicte informàtic contra el lloc web.
  Cap dada derivada del servei web serà comunicada o disseminada a tercers no autoritzats. Per obtenir més informació específicament en relació amb les galetes (cookies), consulti la secció dedicada: Política de galetes (cookies).

 2. Dades proporcionades voluntàriament pels usuaris

  Quan els usuaris es connecten a aquest lloc web, envien informació personal per accedir a certs serveis (per exemple, butlletins informatius, subscripcions a la competència) o per realitzar sol·licituds per correu electrònic, aquesta acció implica la adquisició per GESCOBERT de la direcció del remitent i / o altres dades personals. Aquestes dades es processaran exclusivament per respondre a la sol·licitud particular o per proporcionar el servei.
  L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verdaderes, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pugui ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades, tant a GESCOBERT como a tercers. Les dades personals proporcionades pels usuaris només es comunicaran a tercers si la comunicació és necessària per complir amb les sol·licituds dels usuaris.

  En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades regulada pel Reglament Europeu 2016/679 l’informem que les dades personals que ens faciliti seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de GESCOBERT degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades qui, como a responsable del mateix, l’utilitzarà per a les finalitats especificades anteriorment en aquesta política de privacitat.

  Igualment, les dades personals poden posar-se en coneixement dels empleats o col·laboradors de GESCOBERT, i la seva xarxa de vendes. Tals parts estan formalment designades i autoritzades per processar i rebre les instruccions operacionals oportunes a aquest respecte. A demés, les dades poden ser processades per companyies externes que GESCOBERT pot fer ús en relació amb la gestió de la relació contractual amb els clients o per a les seves pròpies necessitats organitzatives i les seves activitats. Les dades, en qualsevol cas, no estan subjectes a divulgació general.

DRETS DELS TITULARS DE LES DADES

El titular de les dades pot exercir els seus drets en relació amb el Responsable del Fitxer (GESCOBERT) en qualsevol moment de conformitat amb el Reglament UE 679/2016. Per tant, el titular de les dades té dret a obtenir la confirmació de l’existència o no de dades personals que li concerneixin i la seva comunicació en forma intel·ligible; a obtenir indicacions sobre l’origen de les dades, els fins del processament, els mitjans de processament, el Responsable del Tractament i el seu representant i les parts a qui es puguin comunicar los dades; a que els dades siguin corregides, complementades i actualitzades, així com eliminades o transformades en forma anònima.

El titular de les dades pot sol·licitar el cessament en qualsevol moment de las activitats de processament relacionades amb el màrqueting directe i les comunicacions comercials. Per a l’exercici efectiu de tots aquests drets haurà de remetre comunicació escrita al Responsable de Tractament GESCOBERT acompanyada de còpia del DNI, o a través del correu electrònic/ enllaç que facilitem en totes les nostres comunicacions comercials. En el caso de rebre una sol·licitud de cancel·lació, procedirem a donar de baixa les seves dades de la nostra llista de correus, en el termini establert per Llei. Per a qualsevol reclamació podrà contactar amb l’entitat competent, Agència Espanyola de Protecció de Dades, https://www.aepd.es/es.