ASSEGURANÇA DE DECESSOS

TOTES LES CAUSES COBERTES


L’assegurança de decessos s’encarrega de la gestió de tràmits i despeses d’inhumació o sepeli per la mort de la persona, sigui quina sigui la causa que la produeixi.

Les cobertures més bàsiques de les assegurances de decessos inclouen:

 • La prestació del servei fúnebre.
 • La inhumació amb nínxol temporal i làpida.
 • La incineració amb urna per a les cendres.
 • Tot el necessari per a un servei complet.
 • Devolució del valor del servei no consumit.

MOLTES ASSEGURANCES DE DECESSOS SOLEN INCLOURE TAMBÉ GARANTIES COM:

Assistència en trasllats nacionals o internacionals des del lloc de defunció fins el lloc de prestació del servei a Espanya.

Assistència en viatge, ja sigui a España o a l’estranger.

Esborrament de la vida digital.

Assistència psicològica.

Cremació de mascotes.

Ajuda en la gestió del procés successori:

 • Atenció personalitzada als beneficiaris.
 • Obtenció de tots els certificats necessaris.
 • Tràmits a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • Tramitació de pensions de viudetat o orfandat.
 • Assessorament en la tramitació successòria no litigiosa.
 • Liquidació de l’impost de successions i demés obligacions fiscals.
 • Gestió de les inscripcions registrals necessàries

¿TENS ALGUN DUBTE?

Truca’ns per buscar la millor opció i fer-te un pressupost a mida