ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS

TRANQUIL.LITAT GARANTIDA

En cas d’accident, tant durant la teva activitat laboral com en l’àmbit privat, aquesta assegurança t’ajuda a garantir el manteniment del teu nivell de vida actual i t’allibera de compromisos econòmics gràcies a una indemnització.

El ritme de vida actual amb gran activitat, viatges, desplaçaments, estrès, etc. incrementa el risc de patir qualsevol tipus d’ incident més o menys greu. L’assegurança d’accidents evita entrebancs econòmics per a tu i la teva família en aquests casos generant un capital o una renda addicional per afrontar el futur.

És una assegurança individual que cobreix defunció, invalidesa total o parcial i assistència familiar.

SERVEIX TAMBÉ COM A COMPLEMENT D’ALTRES ASSEGURANCES:

Pot complementar l’assegurança de vida incloent indemnitzacions en cas d’ invalidesa parcial.

Completa també l’assegurança de baixa laboral o Incapacitat Laboral Transitòria (ILT), incloent un descompte si es contracten conjuntament.

També es pot contractar com a complement de la cobertura d’accidents establerta en els convenis col·lectius.

¿TENS ALGUN DUBTE?

Truca’ns per buscar la millor opció i fer-te un pressupost a mida