EMPRESES I COL·LECTIUS

SOM EXPERTS EN ASSEGURANCES COL·LECTIVES

Volem contribuir a millorar la gestió de les empreses, protegint-les amb solucions asseguradores que minimitzen l’impacte dels riscs que pugui ocasionar la seva activitat.

Oferim les millors solucions a col·lectius amb els preus més competitius.

Adaptem tots els productes a particulars amb un enfoc empresarial. Mantenim un contacte periòdic amb el personal designat per l’empresa o de forma individual amb cada un dels seus components

ATENCIÓ DE TRUCADES D’EMPRESES I COL·LECTIUS

Disposem d’una plataforma dedicada únicament a l’atenció de trucades d’ empreses i col·lectius per ocupar-se de tot. Sempre tindran una persona de referència a Gescobert per poder contactar en qualsevol moment. Els acompanya en tota la gestió, els coneix i els atén professionalment.

La nostra actuació està guiada pels valors de:

ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ PERIÒDICA

Trimestralment actualitzem la totalitat dels assegurats inclosos a les pòlisses i les cobertures de les companyies.

SEGUIMIENT ADMINISTRATIU

Fem un seguiment administratiu de totes les pòlisses.

CANVIS DE N.º DE COMPTE

Ens ocupem dels canvis de N.º de compte o domicili.

ALTES I BAIXES D’ASSEGURATS

Gestionem les altes i baixes d’assegurats.

TRAMITEM AUTORITZACIONS

Tramitem autoritzacions de les companyies: proves diagnòstiques, intervencions quirúrgiques, etc.

ASSEGURANCES DE MALALTIA

Les assegurances de malaltia gaudeixen d’ un tractament fiscal interessant tant per a les empreses como per als seus treballadors

PER A L’EMPRESA

Les primes o quotes satisfetes tenen la consideració de despesa deduïble al 100% en l’impost sobre societats.

PER AL TREBALLADOR

No es considera una retribució del treball en espècie si les primes o quotes satisfetes no excedeixen els 500 euros anuals.